Tết ở làng chài xã Đặng Sơn

Sau nhiều năm lênh đênh trên sông nước, tháng 6/2012 làng chài xã Đặng Sơn, Đô Lương được chuyển lên bờ. Đây là năm thứ 8 người dân nơi dây được đón tết trên bờ,và sau mỗi năm không khí đón tết lại càng phấn khởi và đàm ấm hơn..