Sư đoàn 324- Hội thao thể dục thể thao năm 2019

Sáng ngày 18/6, Sư đoàn 324 tổ chức hội thao thể dục thể thao năm 2019. Đến với Hội thao lần này gồm có 8 đoàn với gần 365 vận động viên, huấn luyện viên đến từ các đơn vị trong toàn Sư đoàn.

11

Quang cảnh lễ khai mạc.

Trong thời gian 5 ngày các vận động viên sẽ tranh tài trên các nội dung: bốn môn thể thao quân sự phối hợp, chiến sĩ khỏe, bơi ứng dụng quân sự, vượt vật cản huấn luyện thể lực, chạy việt dã 10 km, chạy vũ trang 3000m chiến sĩ khỏe, bóng bàn, cầu lông và võ chiến đấu tay không.

33333

Đồng chí Thượng tá Hoàng Duy Chiến, Tham mưu trưởng Sư đoàn, đồng chí Đại tá Dương Công Thuận phó chính ủy Sư đoàn tặng cờ lưu niệm cho các đội tuyển về tham gia hội thi.

Thông qua Hội thao lần này ngoài mục đích thúc đẩy hoạt động thể dục thể thao của các cơ quan, đơn vị, đánh giá chất lượng công tác thể dục thể thao, trình độ quản lý, tổ chức huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao và phong trào thể dục thể thao trong toàn Sư đoàn mà còn có mục đích cao hơn là:

6666

Các vận động viên thực hành nội dung thi võ chiến đấu tay không

” Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện trong giai đoạn mới, xây dựng “Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, bên cạnh đó thông qua đây để lựa chọn đội tuyển thi đấu cấp Quân khu năm 2019.

7777

Các đội tuyển thực hành nội dung môn bóng chuyền.

Sau lễ khai mạc các vận động viên đã thực hành thi đấu các nội dung theo quy định. Theo kếhoạch giải sẽ diễn ra từ ngày 18 và kết thúc vào ngày 21/6./.

                                                                           Hà Hữu Tân