Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh, ban quản lý di tích tỉnh khảo sát miếu Đông Sơn

Sáng ngày 13/2, Sở văn hóa & thể thao tỉnh, ban quản lý di tích tỉnh khảo sát miếu Đông Sơn ở làng Đông Bích,  xã Trung Sơn.

a1

Một số hạng mục c của miếu Đông Sơn đã có dấu hiệu xuống cấp

Miếu Đông Sơn được xây dựng vào thời điểm để thờ Đông Sơn Phúc Diệu Thành Hoàng Nguyễn Ngọc Sỹ. Hiện nay, miếu đã có nhiều hạng mục xuống cấp.

Sau khi khảo sát, đoàn lãnh đạo sở Văn hóa & Thể thao tỉnh và Ban quản lý di tích tỉnh, lãnh đạo xã Trung Sơn đã thống nhất kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí nâng cấp, tôn tạo một số hạng mục để đảm bảo cho việc hoạt động của miếu phục vụ nhân dân và du khách.

a2

Đoàn lãnh đạo sở Văn hóa & Thể thao tỉnh và Ban quản lý di tích tỉnh khảo sát miếu Đông Sơn. Ảnh: Hữu Hoàn

Theo đề nghị của lãnh đạo xã Trung Sơn, miếu cần được mở rộng khuôn viên, tôn tạo nhà thượng điện và trung điện cùng phần mộ. Cơ bản các hạng mục đều được sở Văn hóa &Thể thao tỉnh, Ban quản lý nhất trí.

Hữu Hoàn