Phòng khám Đa khoa Cường Phát Thượng Sơn bắt đầu tổ chức khám chữa bệnh bằng BHYT

Căn cứ hợp đồng số40590/HĐKCB – BHYT – 2020 ngày 30 tháng 5 năm 2020 của Bảo hiểm Xã hội Tỉnh hướng dẫn thực hiện khám bảo hiểm y tế, kể từ ngày 4 tháng 6 năm 2020, phòng khám Đa khoa Cường Phát, xóm 7, xã Thượng Sơn, Đô Lương chính thức được khám chữa bệnh và cấp phát thuốc bảo hiểm y tế miễn phí đối với tất cả người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đây là việc làm tạo nhiều thuận lợi cho người dân các xã vùng dưới khi khám chữa bệnh tại đây mà vẫn được hưởng BHYT theo quy định.