Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương tổ chức tập huấn cho giáo viên dạy lớp 6 chương trình Phổ thông

Trong 4 ngày 17 – 20/8/2020, Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và trường Đại học Vinh đã tổ chức tập huấn cho 518 giáo viên dạy lớp 6 chương trình Phổ thông.

1

Các giáo viên tham gia chương trình tập huấn. Ảnh Hoàng Phi

 

Nội dung đợt tập huấn nhằm tìm hiểu chương trình môn học, thiết kế các hoạt động của môn học cho các đồng chí phó hiệu trưởng, giáo viên các bộ môn: Toán, Ngữ văn, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý.

2

Các giáo viên được hướng dẫn thực hành.

Thông qua đợt tập huấn nhằm cập nhật kiến thức cho cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 6 theo chương trình Phổ thông của Sở Giáo dục Nghệ An để sẵn sàng cho năm học mới.

Hữu Hoàn