Phát huy tinh thần cuộc khởi nghĩa 13/1 trên quê hương Đô Lương

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 13-1-1941, Đội Cung tên thật là Nguyễn Văn Cung đã cùng binh sĩ của mình nổi dậy chống lại thực dân Pháp. Cuộc nổi dậy tuy bị thất bại, song nó là tiền đề để diễn ra nhiều cuộc khởi nghĩa sau này. Thời gian đã lùi xa, nhưng ý nghĩa của ngày 13-1-1941 vẫn luôn giữ vẹn nguyên giá trị, được Đảng bộ và nhân dân Đô Lương phát huy tinh thần yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.