Nông dân Lưu Sơn khắc phục sản xuất vụ đông sau mưa lớn

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 vừa qua, hàng chục  ha hoa màu của bà con nông dân ở xã Lưu Sơn bị ảnh hưởng nặng nề. Tranh thủ trời nắng ráo bà con đang tập trung khắc phục làm đất gieo trồng  các diện tích bị ngập úng và làm giàn cho đậu cove, dưa chuột, bí đã lên xanh.  

v3

Người dân Lưu Sơn tiếp tục sản xuất vụ đông trên đất hai lúa.

Vụ đông năm nay gia đình ông Ngô Quang Bưởi ở xóm Điện Biên, xã Lưu Sơn trồng gần 3 sào hoa màu vụ đông chủ yếu các loại dưa chuột, bí xanh, bí đỏ và đậu cove. Nhưng do ảnh hưởng của cơn bão số 4 vừa qua gây ra mưa lớn làm  1,5  sào   hoa màu bị ngập nước nên không nảy mầm. Hiện ông Bưởi và nhiều nông dân trong xã đang khẩn trương làm đất trồng mới các diện tích bị ngập nước.

v2

Ông Ngô Quang Bưởi làm giàn cho bí và dư chuột.

Vụ đông năm nay, xã Lưu Sơn cơ cấu 154 ha, trong đó có 65 ha ngô, 21 ha bầu lấy ngọn, 17 ha đậu cove, 18 ha bí xanh và dưa chuột, diện tích trên đất hai lúa còn lại được  nuôi cá vụ 3 và các loại rau màu khác.

v

Bà con nông dân chăm sóc tỉa dặm cho cây vụ đông mới trồng.

Để sản xuất vụ đông đạt hiệu quả cao, bà con đang khắc phục các diện tích bị thiệt hại và làm tốt công tác chăm bón, chống ngập úng để cây vụ đông phát triển tốt. Hiện nay tại Đô Lương là xã trồng nhiều nhất và sớm nhất cây vụ đông.