Nông dân Đô Lương gieo trỉa, chăm sóc trên 600ha lạc vụ Xuân

Sau những ngày vui tết đón xuân Tân Sửu, bà con nông dân huyện Đô Lương đã ra đồng cày bừa, làm đất gieo trỉa và chăm sóc lạc vụ xuân 2021.

a11

Nông dân xã Bắc Sơn- Đô Lương cày bừa làm đất trồng lạc vụ Xuân

Theo kế hoạch, nông dân huyện Đô Lương gieo, trỉa trên 600 ha lạc, tập trung nhiều ở các xã: Đại Sơn, Trù Sơn, Bắc Sơn, Lưu Sơn, Giang Sơn Đông. Tại xã Bắc Sơn, vụ lạc xuân này, bà con nông dân gieo trồng 20 ha lạc, giống lạc chủ lực được bà con sử dụng là L14. Đây là giống lạc được gieo trồng lâu năm ở địa phương, L14 có ưu điểm mỏng vỏ, chắc hạt.

a3

Giống lạc L14 là giống lạc chủ lực trong vụ Xuân này ở Đô Lương

Trung bình mỗi sào lạc được gieo 7 kg lạc giống, bón 25 kg NPK, 100kg phân chuồng hoai mục, 25 kg vôi bột. Tổng chi phí hết 500 ngàn đồng. Nếu từ nay đến tháng 4-2021, điều kiện thời tiết thuận lợi, không bị sâu bệnh, dự kiến sẽ cho năng suất 120kg lạc/ sào, đạt trị giá trên 6 triệu đồng.Trừ chi phí, bà con nông dân sẽ thu về lãi ròng 5,5 triệu đồng/sào.

a1

Trà lạc trỉa trước tết nguyên đán 5 ngày nay đã sinh trưởng tốt. Ảnh: Ngọc Phương

Ngoài diện tích bà con đang cày bừa, làm đất và trỉa lạc, có một trà lạc đã được bà con gieo trỉa trước tết nguyên đán, hiện lạc đã sinh trưởng cao xấp xỷ nửa gang tay, được che phủ ni lông để giữ độ ẩm và tránh cỏ dại mọc, giúp cho cây lạc sinh trưởng phát triển tốt.

                                                                           Ngọc Phương