Những bông hồng của lực lượng công an các xã ở Đô Lương

Thực hiện Đề án đưa Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã, ở Đô Lương có 9 nữ Công an đã tình nguyện về đảm nhận các chức danh tại Công an xã. Vẫn biết thời gian đầu các nữ công an về cơ sở khó khăn là không hề nhỏ. Song với truyền thống của phụ nữ Việt Nam, các chị không chỉ vượt qua khó khăn mà còn khẳng định được bản lĩnh, phát huy được những thế mạnh của nữ Công an khi về cơ sở.