Nhóm Đô Lương chia sẻ yêu thương trao me giống cho hộ nghèo xã Nam Sơn

Chiều ngày 22/2/2021, Các thành viên nhóm “Đô Lương chia sẻ yêu thương” đã tổ chức đến thăm hỏi và trao tặng và bàn giao me giống cho Chị Nguyễn Thị Vân – xóm 2 xã Nam Sơn- Đô Lương.Tham dự có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Nam Sơn.

m1

Nhóm“Đô Lương chia sẻ yêu thương” cùng lãnh đạo xã Nam Sơn đã trao con Bò me giống sinh sản cho chị Nguyễn Thị Vân.

Chị Nguyễn Thị Vân – xóm 2 xã Nam Sơn sống một mình,Gia đình Chị Vân thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhóm“Đô Lương chia sẻ yêu thương” cùng lãnh đạo xã Nam Sơn đã trao con Bò me giống sinh sản đầu tiên cho chị Nguyễn Thị Vân, món quà này với ý nghĩa là trao sinh kế cho chị Vân để chị nuôi và chăm sóc tốt để hỗ trợ gia đình thoát nghèo phát triển kinh tế gia đình./.