Nguyễn Phùng Khởi – Người đầu tiên triển khai trồng dưa lưới trong nhà màng ở Đô Lương

Với bản tính siêng năng cần cù, chịu khó tìm tòi học tập kinh nghiệm và áp dụng có hiệu quả tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, anh Nguyễn Phùng Khởi ở xã Trung Sơn, huyện Đô Lương đã xây dựng thành công nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp thu nhập cao. Hiện nay,  anh đã mạnh dạn đầu tư gần 1 tỷ đồng làm nhà màng trên đất 2 lúa để trồng dưa lưới đặc sản – mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp cho nông dân Đô Lương.