Nam Sơn: Thẩm tra xây dựng NTM đợt 2 năm 2019

Sáng 10/9, Hội đồng thẩm định xây dựng Nông thôn mới huyện đã thẩm tra tiến độ xây dựng NTM đợt 2 năm 2019 đối với xã Nam Sơn. Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

a2 - Copy

Toàn cảnh hội nghị.

Nam Sơn là một xã miền núi của huyện Đô Lương có  9 xóm với trên 1.480 hộ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt gần 34 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ người giảm còn 53 hộ chiếm 3,65%.  Qua thẩm định, đến nay xã Nam Sơn đã đạt được 19/19 tiêu chí xây dựng NTM

lanh-dao-xa-nam-son-bao-cao-ket-qua-xd-ntm. - Copy

Lãnh đạo xã Nam Sơn báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới.

. Để đạt được kết quả này, trong thời gian qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân đã ra sức phấn đấu, phát huy nội lực để đầu tư xây dựng. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng các tiêu chí đạt 141,8 tỷ đồng. Trong số đó, nguồn vốn từ ngân sách Trung ương  3tỷ, tỉnh 17,1 tỷ đồng,  ngân sách huyện 5,6 tỷ, xã 4, 2 tỷ. Nhân dân đóng góp 10, 5tỷ, hiến 31800 m2 đất và tài sản trên đất, 17100 ngày công, con em xa quê  đóng góp của con em xa quê trên 615 triệu đồng.

a4 - Copy

Trụ sở UBND xã Nam Sơn.

Tại buổi thẩm định, căn cứ kết quả rà soát, đánh giá thực tế, đối chiếu với yêu cầu của bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn,  xã Nam Sơn đã đạt chuẩn theo yêu cầu. Tuy nhiên qua nhận xét đánh giá của lãnh đạo các Ban, ngành xã Nam Sơn còn có một số tiêu chí như Giáo dục, Thu nhập, Nhà ở dân cư và Hộ nghèo chất lượng chưa cao, cần sớm tập trung phấn đấu về đích đạt chuẩn NTM trong năm 2019.

ad - Copy

Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Phi.

Phát biểu tại buổi thẩm định, đồng chí Nguyễn Trung Thành- PCT UBND huyện đã đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Sơn trong việc hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Với kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, xã Nam Sơn sẽ trình hội đồng thẩm định Nông thôn mới tỉnh để thẩm định lần cuối để UBND tỉnh  công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia nông thôn mới./.

Lê Hoàn