Năm 2020 tập trung chỉ đạo 5 xã về đích NTM

Sáng 26/2, đồng chí Phùng Thành Vinh Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị  Ban chỉ đạo xây dựng NTM để tiếp tục triển khai 5 xã về đích NTM năm 2020 và nâng cao tiêu chí NTM ở các xã đã về đích.

11

Hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng NTM năm 2020.

Đến hết năm 2019 huyện Đô Lương có 24/32 xã  được công nhận xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 7 xã về đích trong năm 2019. Hiện nay còn 8 xã chưa đạt chuẩn, để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2020, huyện Đô Lương sẽ tập trung xây dựng 5 xã gồm Minh Sơn, Nhân Sơn, Trù Sơn, Giang Sơn Đông, Bài Sơn và xã Hồng Sơn.

32

Đại diện các phòng, ban phát biểu tại hội nghị.

Vấn đề được các đại biểu quan tâm đó là 5 đơn vị này đều có điều kiện khó khăn về kinh tế nên cần có giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo. Các đại biểu tập trung thảo luận những biện pháp thực hiện đó là: Cần sự tập trung vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân. Lựa chọn các công trình có điều kiện khả thi, rà soát các tiêu chí chưa đạt để tập trung thực hiện.

22

Đồng chí Phùng Thành Vinh Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị đồng chí Phùng Thành Vinh Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trước mắt Ban điều phối NTM tổ chức rà soát các tiêu chí cần thực hiện tại 5 xã. Tham mưu cho Ban thường vụ huyện ủy để phân công các đồng chí cụm trưởng, điểm trường tham gia chỉ đạo, xây dựng lộ trình thực hiện các tiêu chí ở các xã. Phát động phong trào xây dựng vườn mẫu trước hết là đội ngũ cán bộ cấp ủy chính quyền các xã. Xây dựng chế tài xử lý các tập thể và cá nhân thiếu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia NTM.

 

Hữu Hoàn