MTTQ huyện triển khai kế hoạch hoạt động và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Sáng ngày 15/1, MTTQ huyện đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động và phát động phong trào thi đua năm 2020. Đồng chí Đoàn Văn Lợi -Trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch MTTQ huyện chủ trì hội nghị.

11

MTTQ huyện triển khai kế hoạch hoạt động và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Tại hội nghị, đã triển khai kế hoạch công tác mặt trận, công tác giám sát phản  biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng chính quyền của MTTQ các cấp huyện Đô Lương năm 2020. Theo đó, năm 2020, MTTQ các cấp tập trung tuyên truyền chào mừng và tham gia các công tác tổ chức Đại hội đảng các cấp nhiệm kì 2020 – 2025. Phối hợp phát động các đoàn thể thực hiện các phong trào thi đua, tổ chức quán triệt học tập các Nghị quyết. chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và các cuộc vận động v.v..

04

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các chỉ tiêu cụ thể trong năm 2020 là nâng tỉ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên tăng từ 0,5 -1% trở lên, vận động quỹ vì người nghèo và các cuộc vận động khác vượt chỉ tiêu trên giao, 100%  MTTQ xã thị hoàn thành tốt nhiệm vụ , trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

22

MTTQ huyện kí cam kết thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đoàn Văn Lợi – Trưởng ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện yêu cầu MTTQ các xã thị trên cơ sở kế hoạch đã triển khai tại hội nghị để soát xét các chỉ tiêu triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu năm. Trong đó, tập trung làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền chào mừng và tổ chức Đại đại hội đảng các cấp, 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN, các ngày lễ lớn và đón xuân Canh Tý. Xây dựng chương trình hiến kế xây dựng nông thôn mới, chương trình tết vì người nghèo và các cuộc vận động do các cấp phát động. Nhân dịp này, MTTQ đã phát động và tổ chức cho MTTQ các xã thị kí cam kết thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2020.

Tin và ảnh: Sỹ Bắc