Minh Sơn: Hội thi xây dựng gia đình hạnh phúc và bền vững.

Nhân kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020. Sáng 28/6 Hội phụ nữ  xã Minh Sơn đã tổ chức Hội thi xây dựng gia đình hạnh phúc và bền vững.

minh-son

Các đại biểu tham dự

Tham gia hội thi có 7 đội,  mỗi đội có 10 thành viên là cán bộ, hội viên hội phụ nữ đang sinh hoạt tại các chi hội. Hội thi gồm có 3 phần: Ở phần chào hỏi bằng các hình thức thơ ca, hò, vè, tiểu phẩm các đội tự giới thiệu về đội mình và giới thiệu các thành viên trong đội. Thời gian không quá 5 phút.

minh-son1

Phần thi chào hỏi

Ở phần thi kiến thức trong thời gian 10 giây các đội phải có đáp án cho mỗi câu hỏi về các chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước về công tác Hội, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, luật bình đẳng giới, luật hôn nhân và gia đình bằng cách chọn đáp án A,B,C hoặc D.

minh-son2

Phần thi năng khiếu

Phần  thi năng khiếu, mỗi đội thể hiện năng khiếu qua những tiểu phẩm liên quan đến chủ đề xây dựng gia đình phát triển bền vững.

minh-son3

Phần thi trắc nghiệm

Hội thi là dịp để các hội viên giao lưu, học hỏi, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác hội, công tác phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới và hôn nhân gia đình; tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình và toàn xã hội nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình; góp phần xây dựng gia đình phát triển bền vững, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội Hội Long, giải nhì cho đội Thái Trung, 2 giải 3 cho đội Yên Đông và Văn Quang, 3 giải KK cho đội Thượng Đại, Bình Cát và đội Nguyên Thọ.

Lê Hoàn