Lam Sơn làm giàu từ trồng rừng.

Trong những năm gần đây, phát huy lợi thế  có nhiều đồi núi xã Lam Sơn của huyện Đô Lương đã tập trung chỉ đạo nhân dân phát triển trồng rừng nguyên liệu. Việc đẩy mạnh trồng rừng đã góp phần phủ xanh đất trống đồi, núi trọc và đem lại nguồn thu nhập kinh tế lớn cho người dân.  Hiện nay nhiều hộ ở xã Lam Sơn  đã giàu lên từ rừng…