Khó khăn trong thực hiện nghị quyết 22 HĐND tỉnh

Sau một thời gian, thực hiện NQ số 22/2019 HĐND tỉnh về việc tinh giản một số chức danh không chuyên trách của xã, phường, thị trấn, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri với HĐND huyện, tỉnh và Đại biểu quốc hội đã có rất nhiều ý kiến nêu lên về những khó khăn, bất cập đang gặp phải, làm ảnh hưởng đến hoạt động tại các địa phương.
Sỹ Bắc – Huy Khôi