Huyện ủy Đô Lương tổ chức hội nghị Ban thường vụ kiểm điểm năm 2020

Chiều ngày 12/1/2021, Huyện ủy Đô Lương đã tổ chức hội nghị Ban thường vụ kiểm điểm năm 2020. Về dự có đồng chí Hồ Lê Ngọc – UVBTV, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy. Đồng chí Phùng Thành Vinh – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong thời gian 2 ngày, Ban thường vụ huyện ủy Đô Lương sẽ kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Năm 2020, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết của Đảng. Đồng thời trên cơ sở thực tiễn của địa phương.

a1

Toàn cảnh hội nghị

Đảng bộ huyện đã kịp thời ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, kết luận và công văn, vừa đảm bảo tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, khai thác tiềm năng lợi thế của từng vùng địa phương.Từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội , thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, địa phương, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Hội nghị cũng đã nêu những tồn tại như tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa cao, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ chưa được nâng cao, chỉ tiêu kết nạp đảng viên chưa đạt, vẫn còn hoạt động hành nghề y dược tư nhân, vi phạm chính sách dân số, tình trạng xe quá tải, quá khổ, khai thác cát sạn…

9 nhiệm vụ, giải pháp khắc phục đó là tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo công tác QPAN.

a2

Đồng chí Hồ Lê Ngọc – Ủy viên BTV, trưởng ban nội chính tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Sơn

Tại hội nghị các đồng chí trong BTV huyện ủy đã kiểm điểm nghiêm túc đúng với tinh thần chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy và hướng dẫn của Trung ương . Đồng thời thảo luận nhiều nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, phấn đấu khắc phục khó khăn, thách thức  hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ tỉnh giao , đảm bảo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và ổn định tình hình an ninh trật tự, giữ vững quốc phòng, an ninh./..

Sỹ Bắc