Huyện ủy Đô Lương: Hội nghị trực tuyến hướng dẫn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và thành lập chi bộ ở các khối xóm sáp nhập.

Sáng ngày 5/11/2019, Ban thường vụ Huyện ủy Đô Lương đã tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và việc thành lập Chi bộ ở các khối xóm sáp nhập.

b1

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phùng Thành Vinh – Phó bí thư, chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy và điểm cầu các xã, thị..

Tại hội nghị, Ban tổ chức huyện ủy và phòng nội vụ huyện đã hướng dẫn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, thành lập chi bộ khối xóm sáp nhập. Về việc tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng cơ bản tiến hành như năm 2018, một số điểm cần lưu ý về trong kiểm điểm tập thể và cá nhân có mẫu của TW được gửi về cơ sở, việc phân xếp loại trước đây căn cứ tỉ lệ kết nạp đảng viên mới 50% trở lên thì nay phải có đủ 70% trở lên mới được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về quy trình thành lập chi bộ khối, xóm, sau khi sáp nhập xong, UBND xã , Thị trấn chỉ định xóm khối trưởng lâm thời,  Đảng ủy ra Quyết định đặt tên khối xóm, chỉ định các thành viên tham gia chi ủy, chỉ định Bí thư chi bộ. Sau đó các tổ chức, đoàn thể thành lập các chi đoàn chi hội, chỉ định chi hội trưởng, MTTQ thành lập ban công tác mặt trận chỉ định trưởng ban công tác mặt trận các khối xóm.

b2

Đồng chí Nguyễn Tất Hoài Hiệp – Trưởng ban tổ chức Huyện uỷ hướng dẫn tổng kết công tác Đảng năm 2019 .

Các chi bộ sáp nhập gắn tổng kết năm 2019 với tổng kết nhiệm kì 2017 – 2019, việc tổ chức Đại hội chi bộ phấn đấu xong trước 31/ 1/2020. Đối với hoạt động khối xóm sau sáp nhập, việc bầu khối xóm trưởng nhiệm kì 2020 – 2022. UBND các xã,thị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo hướng dẫn trước ngày 1011/2019, việc  ban hành quyết định chỉ định khối xóm trưởng lâm thời từ ngày 15 – 30/11/2019. Chỉ đạo bầu xóm khối trưởng xong trước ngày 31/12/2019.

b3

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã yêu cầu các đồng chí trong BTV huyện ủy, các đồng chí cụm trưởng, điểm trưởng chỉ đạo, các ban ngành, đoàn thể cấp huyện và các xã thị đây là thời điểm cuối năm công việc bận rộn nên trên cơ sở các nội dung đã triển khai tại hội nghị tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo việc tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2019  và việc thành lập chi bộ khối, xóm sáp nhập cần thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, nội dung và thời gian đề ra.

Sỹ Bắc