Huyện Đoàn Đô Lương tổ chức đợt sinh hoạt đoàn trực tuyến.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đoàn và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Huyện Đoàn Đô Lương triển khai đợt sinh hoạt đoàn trực tuyến tháng 3 qua trang mạng facebook. Đây là lần đầu tổ chức sinh hoạt trực tuyến nhưng hiệu quả tuyên truyền rất cao và được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Theo chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện Đoàn, đợt này 33 xã thị triển khai sinh hoạt đoàn trực tuyến thông qua trang facebook tập thể của tổ chức đoàn. Nội dung sinh theo chủ đề sinh hoạt tháng 3 là “Truyền thống 89 năm ngày thành lập đoàn  và chung tay phòng chống covid-19”.

doan-xa

Đoàn xã Yên Sơn tổ chức sinh hoạt đoàn tháng 3 trực tuyến thông qua trang facebook. Ảnh Huy Khôi

Trong đó đánh giá kết quả hoạt động và triển khai nhiệm vụ công tác đoàn các cấp, các tổ chức đoàn hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, cách đeo khẩu trang đúng cách, cách vệ sinh sát  khuẩn và kêu gọi ĐVTN chung tay ủng hộ và đẩy lùi dịch bệnh.

Các cơ sở Đoàn còn lồng ghép các trò chơi trực tuyến và bình chọn, khen thưởng cho các chi đoàn, các đoàn viên có nhiều lượt like, chia sẻ, comen. Do diễn biến phức tạp của dịch covid-19 và hạn chế việc tụ tập đông người,  thay việc tập trung đến nhà văn hóa hay hội trường thì tất cả ĐVTN có thể ngồi ở nhà để tham gia sinh hoạt và tiếp thu được toàn bộ nội dung hoạt động của đoàn. Huyện đoàn Đô Lương sẽ duy trì sinh hoạt đoàn trực tuyến và tiến tới tổ  chức sinh hoạt liên chi hoặc chi đoàn.

                                                                   Huy Khôi