Hội truyền thống Trường Sơn  đường Hồ Chí MinhThị Trấn Đại hội đại biểu nhiệm kì 2020 – 2025

Chiều ngày 14/10/2020, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Thị Trấn Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kì 2020 – 2025. Tham dự có ông Nguyễn Công Sơn chủ tịch hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Đô Lương, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể Thị Trấn

as

Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội.

Trong Nhiệm kì qua, cán bộ, hội viên hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Thị Trấn đã phát huy phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội cụ Hồ, luôn nỗ lực thi đua thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp phát động, góp phần tích cực vào sự phát triển trên các lĩnh vực của địa phương.

13

Các đại biểu tham dự.

Trong đó, đã cùng gia đình, địa phương tham gia phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, làm tốt công tác tập hợp toàn thể bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến của địa phương từng tham gia chiến đấu … góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống của bộ đội Trường Sơn, tổ chức các hoạt động nghĩa tình đồng đội; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ nâng cao truyền thống cách mạng, xây dựng Tổ quốc.

a44

Đoàn chủ tịch đại hội.

Đến nay hội đã có  47 hội viên tham gia sinh hoạt ở 5 tổ, trong nhiệm kì 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, không hội viên nghèo. Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kì tới, hội sẽ tập trung  đẩy mạnh xây dựng tổ chức hội, tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tri ân, chăm lo đời sống hội viên, phát triển quỹ hội.

15

Ban chấp hành hội Truyền thống trường sơn đường Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Thị Trấn lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 8 người

Sỹ Bắc