Hội thảo mô hình cá rô phi thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP

Vừa qua, Phòng NN&PTNT huyện phối hợp với UBND xã Trù Sơn tổ chức Hội thảo đánh giá mô hình liên kết nuôi cá rô phi thương phẩm theo tiêu chuẩn Viet GAP gắn với bao tiêu sản phẩm năm 2020.

22

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Với mục tiêu từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm hướng tới các đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương, tháng 5 năm 2020, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã phối hợp với xã Trù Sơn triển khai thực hiện mô hình Liên kết các hộ nuôi cá rô phi thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với thị bao tiêu sản phẩm tại xóm 5 xã Trù Sơn,với quy mô 4,5 ha, mật độ nuôi 4 con/m2 và có 13 hộ gia đình tham gia, Hộ có diện tích nuôi lớn nhất là ông Nguyễn Công Hùng 0,75ha. Khi tham gia mô hình này các hộ gia đình được hỗ trợ giống cá rô phi đơn tính, cung cấp thức ăn công nghiệp, được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, hội thảo tổng kết, nhân rộng mô hình.

11

Mô hình nuôi cá rô phi ở xã Trù Sơn sau 4 tháng đã cho sản phẩm.

Mô hình được thực hiện đầu tháng 7/2020, sau gần 4 tháng triển khai thực hiện mô hình đã cho kết quả hết sức khả quan. Cá đạt trọng lượng trung bình 700g/con; tỷ lệ sống trên 80%. kiến đến cuối tháng 11/2020 sẽ thu hoạch đại trà. Qua hội thảo, mô hình đã được các hộ nông dân đánh giá cao, phù hợp với điều kiện địa phương, giảm chi phí, tăng năng suất, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi trồng thủy sản, tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

33

Hệ thống ao nuôi cá rô phi được lắp đặt hệ thống phun nước tăng oxi.

Mô hình mô hình liên kết nuôi cá rô phi thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP thành công sẽ giúp bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu, đối tượng nuôi phù hợp với điều kiện kinh tế để tạo sản phẩm hàng hoá tập trung.

Hoàng Phi.