Hội phu nữ huyện tổ chức tập huấn  thu gom, phân loại, xử lí rác thải hữu tại xã Trung Sơn.

Sáng ngày 10/11, Hội phụ nữ huyện, quỹ TYM chi nhánh Đô Lương phối hợp với trung tâm nông nghiệp hữu cơ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức tập huấn thu gom, phân loại, xử lí rác thải hữu cơ tại hộ gia đình cho hội viên tại xã Trung Sơn.

1

Các đại biểu tham dự. Ảnh Hồng Sơn

Tại đây, các cán bộ, hội viên phụ nữ được cán bộ Trung tâm nông nghiệp hữu cơ, học viện nông nghiệp Việt Nam tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích tầm quan trọng của việc xử lí rác thải, bảo vệ môi trường và đời sống sức khỏe của con người. Hướng dẫn cách nhận biết, quy trình, phương pháp thu gom, phân loại và xử lí rác hữu cơ và rác vô cơ, cách xây dựng dựng hố bê tông để xử lí rác. Rác hữu cơ sau khi được phân loại sẽ được đưa vào thùng rác và được xử lí bằng men vi sinh, rác thải sau khi được xử lí sẽ được làm phân bón cho cây trồng.

2

Trao tặng thùng phân loại rác và men vi sinh xử lý rác thải ở xã Trung Sơn..

Để thực hiện tốt việc thu gom phân loại rác thải, xã Trung Sơn ra mắt CLB gồm 250 thành viên để thu gom phân loại và xử lí rác thải, mỗi thành viên được tặng 2 thùng để phân loại rác và 3 gói men vi sinh để xử lí rác.

Cũng từ CLB này, hội phụ nữ xã Trung Sơn sẽ nhân rộng trên tất cả các chi hội để triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn huyện nhằm góp phần làm tốt công tác bảo vệ môi trường.

Hồng Sơn