Hội phụ nữ Đô Lương: Tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm. Trao vốn khởi nghiệp

Sáng ngày 9/9/2019, Hội phụ nữ huyện Đô Lương phối hợp với trung tâm khuyến công tỉnh Nghệ An tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm.trong các làng nghề, làng có nghề, các nhóm nghề, tổ hợp tác, tổ liên kết cho phụ nữ, trưng bày đặc sản nông nghiệp.

a3

Các đại biểu tham dự.

Tham gia tập huấn có 200 cán bộ, hội viên của hội phụ nữ 33 xã, thị trấn trong toàn huyện, trong thời gian một ngày, sẽ tổ chức thảo luận các vấn đề: chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, vai trò của tổ chức đối với công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, những vấn đề cần quan tâm để việc thực thi có hiệu quả pháp luật về ATVSLĐ, an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh hưởng của môi trường và điều kiện lao động đến sức khỏe người lao động và biện pháp phòng ngừa bảo vệ  môi trường, an toàn lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm trong các làng nghề, các nhóm nghề, tổ hợp tác, tổ liên kết cho mọi người nói chung và phụ nữ nói riêng.

a2

Tất cả Hội phụ nữ các xã đều tham gia trưng bày sản phẩm nông nghiệp sạch.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và sức khỏe người lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, an toàn lao động và an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

a4

Sản phẩm ổi sạch được nhiều người ưa chuộng.

Đã có hàng trăm sản phẩm như: Rau củ quả, bún bánh, thịt cá, các mặt hàng được chế biến từ sản phẩm nông nghiệp. Các sản phẩm trưng bày hầu hết đều do phụ nữ trực tiếp sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

a1

Hội Phụ nữ trao tiền hỗ trợ cho tổ sản xuất.

Cũng nhân dịp này, hội phụ nữ huyện đã tổ chức trao vốn phụ nữ khởi nghiệp 100 triệu đồng cho 10 hội viên. Tổ chức trưng bày giới thiệu gian hàng sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp gắn với sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn.

Sỹ Bắc