Hội Phụ nữ Đô Lương hỗ trợ xây dựng mô hình phân loại, xử lý tại nguồn cho  trung tâm VHTT&TT

Thực hiện tốt dự án thu gom, phân loại rác thải, bảo vệ môi trường, sau khi triển khai hướng dẫn xây dựng mô hình hố phân loại, xử lí rác thải tại hộ gia đình, hiện nay hội LHPN huyện Đô Lương triển khai vận động các cơ quan đơn vị thực hiện tốt việc phân loại xử lý rác tại các nguồn.

Tryung-tâm-vh-dã-xay-dưng-2-hố-dung-rác-thai-da-dc-phan-laoi-1

Trung tâm văn hóa đã xây dựng 2 hố đựng rác thải đã được phân loại.

Hiện nay, việc phân loại và thu gom rác thải không chỉ là nhiệm vụ của tổ chức cá nhân mà là trách nhiệm của tất cả cơ quan đơn vị và xã hội. Thời gian qua, hội liên hiệp phụ nữ huyện Đô Lương đang triển khai phong trào vận động cán bộ hội viên và nhân dân xây dựng mô hình hố phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình 33/33 xã thị trấn.

Hiện nay, phong trào này đang được hội LHPN triệu khai tuyên truyền vận động thực hiện tại cơ quan đơn vị. Để triển nhân rộng mô hình này, hội LHPT Đô Lương đã đầu tư khai thí điểm hố phân loại xử lý rác tại trung tâm VHTT và TT Đô Lương.

Theo đó, Trung tâm Văn hóa thông tin và Truyền thông được hội phụ nữ hỗ trợ 2 thùng xử lý rác thải, men vi sinh và  hướng dẫn xây dựng 2 hỗ rác. Đồng thời, hỗ trợ  nắp đậy, men vi sinh và trực tiếp tổ chức hướng dẫn kĩ thuật phân loại và xử lí rác thải tại nguồn theo quy trình và hiệu quả.  Sau khi phân loại, các loại rác hữu cơ như vật được đưa vào hố sau đó dùng men vi sinh để xử lí.

hội-phụ-nữ-đô-luong-hõ-trợ-2-thùng-phân-laoij-rác,-men-vi-sinh-và-2-nắp-đậy-hỗ-rác,--222

Hội phụ nữ Đô Lương hỗ trợ 2 thùng phân loại rác, men vi sinh và 2 nắp đậy hố. Anh: Huy Khôi

 Sau một thời gian, rác bị phân hủy  rác để dùng làm phân bón cho cây trồng. Mô hình hố phân loại, xử lí rác thải tại nguồn để bảo vệ môi trường, vừa có tác dụng tái sử dụng cho phát triển trồng trọt. Mỗi năm chi phí chỉ khoảng 80.000 – 100.000 đồng cho việc sử dụng chế phẩm sinh học.

Thông qua mô hình này nhằm tiếp tục phát động mô hình thu gom phân loại rác thải tại cơ quan đơn vị.

Huy Khôi