Hội Nông dân xã Văn Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi 2016-2020.

Chiều ngày 6/8, Hội Nông dân xã Văn Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua “ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016-2020.Tham dự hội nghị có 37 điển hình sản xuất kinh doanh giỏi.

2

Các đại biểu tham dự. Ảnh Hoàng Phi

Năm năm qua, phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã được Hội nông dân xã Văn Sơn phát động sâu rộng và tạo điều kiện hội viên tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật, vốn tín dụng để mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

1

Đoàn chủ tịch chủ trì hội nghị.

Đến nay xã Văn Sơn đã có gần 1.400 lượt hội viên được công nhận “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, hội viên nông dân nghèo được giúp đỡ phát triển sản xuất, tạo điều kiện thoát nghèo. Giá trị bình quân sản xuất năm 2016 gần 250 tỷ đồng, đến năm 2019 đạt mức 340 tỷ đồng, trong đó sản xuất thương mại dịch vụ là 133 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người là 40,11 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo từ 4% nay giảm còn 1,28%. Toàn xã chỉ còn 18 hộ nghèo, hàng năm xuất hiện nhiều điển hình sản xuất kinh doanh giỏi thu nhập cao.

Trong thời gian tới, Hội nông dân xã Văn Sơn  phát huy tích cực vai trò nòng cốt của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương.

3

4

Các đồng chí lãnh đạo huyện và lãnh đạo xã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Tại hội nghị đã biểu dương và trao thưởng cho 37 cá nhân điển hình tiêu biểu phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016-2020.

Hoàng Phi