Hội nghị trực tuyến: Giao ban công tác tài nguyên môi trường 7 tháng đầu năm 2019

Chiều ngày 13/9, đồng chí Hoàng Văn Hiệp-phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương đã chủ trì buổi giao ban trực tuyến về công tác Tài nguyên môi trường toàn tỉnh 7 tháng đầu năm 2019.  

Hội nghị do sở TNMT chủ trì tập trung đánh giá kết quả đạt được trong công tác công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó tập trung ở 3 nội dung chính, bao gồm: Công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và quy hoạch đất năm 2020. Công tác quản lý khoáng sản, xây dựng bảng giá đất và giá đất cụ thể.

a1

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Riêng đối với Đô Lương, sau khi được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2019 đã  quy hoạch phân lô và phối hợp tổ chức đấu giá 259 lô đất cho 12 xã, thị trấn. Lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 689 hộ dân với số tiền gần 40 tỷ đồng. Kê khai, xét duyệt trên 3.600 bộ hồ sơ đất ở-trong đó hồ sơ đủ điều kiện gần 3000 hồ sơ. Làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải và quản lý môi trường. Tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động khai thác khoáng sản và bảo vệ tài nguyên môi trường trên địa bàn. Đã xử lý 20 lượt tổ chức, 3 cá nhân với số tiền trên 734 triệu đồng.

a2

Đầu cầu Đô Lương tham dự hội nghị. Ảnh: Huy Khôi

Hội nghị tập trung thảo luận, bàn các giải pháp tháo gỡ các vấn đề vướng mắc, khó khăn, rào cản đối với phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương, về đất đai, môi trường và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung ưu tiên trong 5 tháng cuối năm 2019.

Huy Khôi