Hội LHPN xã Giang sơn Tây tổ chức tập huấn mô hình “Thu gom phân loại xử lý rác tại nguồn”

Hội LHPN xã Giang Sơn Tây vừa phối hợp với UBND xã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện mô hình “Thu gom phân loại xử lý rác tại nguồn”. Đồng chí Nguyễn Trung Thành- PCT UBND huyện tham dự và hướng dẫn thực hiện mô hình.

a2

Đồng chí Nguyễn Trung Thành- PCT UBND huyện hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện mô hình.

Để triển khai nhân rộng mô hình, xã Giang Sơn Tây đã thực hiện làm điểm tại xóm 4 , trong đó hội viên phụ nữ nòng cốt. Bước đầu có 15 hộ tham gia thực hiện mô hình.

Tại buổi tập huấn, các hộ được truyền đạt những thông tin hữu ích về thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt, vai trò, trách nhiệm của các hộ gia đình trong công tác bảo vệ môi trường. Cùng với đó các hộ cần thu gom, xử lý rác thải trong sinh hoạt. Đối với rác dễ phân hủy xử lý bằng việc xây dựng hố rác trong đất vườn gia đình; đối với rác có thể tái chế tận dụng để bán phế liệu; đối với rác rắn cần thu gom để vận chuyển đưa đi xử lý. Các hộ đã được hướng dẫn cách xây hố rác, cách xử lý rác hữu cơ bằng chế phẩm men vi sinh.

a3

Xây dựng hố rác có nắp đậy trong vườn hộ gia đình

Đối với hố rác có nắp đậy được xây dựng với kích thước hố 70x70x70cm. Sử dụng chế phẩm men vi sinh sẽ xử lý được khối lượng lớn rác thải hữu cơ trong mỗi gia đình. Rác thải sau khi được xử lý sẽ được sử dụng để bón cho cây trồng.

a4

Đồng chí Nguyễn Trung Thành- PCT UBND huyện hướng dẫn cách xử lý rác thải bằng chế phẩm sinh học. Ảnh: Ngọc Phương

Chương trình nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi gia đình, từ đó tuyên truyền đến người dân biết cách phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. Đồng thời, làm thay đổi nhận thức, hành vi và thói quen của mỗi thành viên trong việc phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình cũng như địa phương, góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh- sạch- đẹp, bảo đảm sức khỏe của người dân, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

                                                                              Ngọc Phương