Hiệu quả từ thư viện vườn trường ở Đô Lương

Để góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác dạy và học của giáo viên, học sinh tại các trường học ở huyện Đô Lương quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thư viện trường học đạt chuẩn, trong đó chú trọng xây dựng theo hướng thư viện vườn trường. Đây được xem là một trong những cách làm hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng yêu cầu về giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Thúy Hằng – Huy Khôi