Hiệu quả mô hình phát triển sản xuất xây dựng nông thôn mới ở Đô Lương.

Thực hiện mô hình phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, huyện Đô Lương đã tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện các mô hình, trong đó tập trung vào phát triển chăn nuôi và trồng trọt. Đến nay, sau 5 năm tổ chức thực hiện, các mô hình đều phát huy được hiệu quả, đem lại thu nhập kinh tế cao cho người dân và góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

11

Mô hình trồng ngô ngọt của nông dân xã Thuận Sơn đem lại hiệu quả cao gấp đôi so với trồng ngô bình thường

Vùng đất bãi ven sông Lam của xã Thuận Sơn, với diện tích gần 30 ha được chuyển đổi sang trồng cây ngô ngọt theo mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đây là vụ thứ 2 bà con chuyển đổi sang trồng loại cây này. Trên cùng một diện tích, cùng một mức đầu tư như nhau, nay trồng cây ngô ngọt không chỉ rút ngắn thời vụ, mà còn cho thu nhập kinh tế hơn gấp đôi, tính ra, mỗi sào ngô thường chỉ bán được khoảng 1,5 triệu thì mỗi sào ngô ngọt có thể cho thu nhập trên dưới 4 triệu đồng. Ông  Đàm Công Việt – Xóm Thuận Lý, Thuận Sơn, Đô Lương cho biết: “So với cây ngô thường thì cây ngô ngọt rất phù hợp và đem lại thu nhập cao gấp đôi.”

33

Mô hình nuôi bò nhốt vỗ béo của ông Nguyễn Văn Thế ở xã Tràng Sơn

Tại xã Tràng Sơn, một xã vùng bán sơn địa của huyện Đô Lương, cuối năm 2019, từ nguồn vốn hỗ trợ, 2 hộ dân đã nhận xây dựng phát triển mô hình nuôi bò vỗ béo và trồng nấm bào ngư. Nếu như gia đình ông Nguyễn Văn Thế nuôi hơn 50 con trâu bò vỗ béo trong 3 tháng, trừ chi phí, mỗi con còn lãi 3 triệu đồng thì với diện tích 50 m2 trồng nấm bào ngư, gia đình ông Nguyễn Văn Mão có thể thu nhập hơn 100 triệu đồng.

22

Mô hình trồng bào ngư của ông Nguyễn Văn Mão cho thu nhập cao

Thời gian qua, để thực hiện có hiệu quả các mô hình, các địa phương của huyện Đô Lương, từ nguồn vốn được phân bổ, phát huy lợi thế của từng địa phương để xây dựng kế hoạch, kiểm tra điều kiện thực tế, sử dụng nguồn vốn đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng và trong quá trình triển khai thực hiện có sự hỗ trợ về kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi. Đến nay, tại các xã, các mô hình đều phát huy hiệu quả, đem lại giá trị thu nhập kinh tế cao cho người dân, góp phần vào việc hoàn thành và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện mô hình phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, huyện Đô Lương đã được hỗ trợ hơn 17.3 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách TW từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn đã có hàng trăm mô hình được triển khai thực hiện, mỗi mô hình được hỗ trợ từ 50 đến 300 triệu đồng để đầu tư mua giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y. Các mô hình tập trung vào phát triển chăn nuôi như: Nuôi bò nhốt vỗ béo, dê, lợn rừng, gà, trồng mía, các loại thủy sản, trồng cây ăn quả, nhà lưới trồng rau sạch, các loại nấm ăn… Bên cạnh được hỗ trợ về nguồn vốn, các mô hình còn được hỗ trợ về kĩ thuật nên đều phát  huy hiệu quả, được nhân rộng, phát triển đem lại nguồn thu nhập kinh tế hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần để đến thời điểm này huyện Đô Lương hoàn thành được 557 tiêu chí và có 24 xã về đích nông thôn mới. Ông Lê Văn Chiến – Phó trưởng trạm khuyến nông huyện Đô Lương cho biết: ” Để các mô hình có hiệu quả, với chức năng nhiệm vụ của mình, chúng tôi đã tăng cường phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn trong quá trình thực hiện…”

kh

Các đồng chí lãnh đạo huyện kiểm tra mô hình trồng chanh ở xã Thuận Sơn.

Sử dụng nguồn vốn đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng, quá trình triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp và hiệu quả, những mô hình phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới ở Đô Lương đang được duy trì và nhân rộng có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập kinh tế cho nhân dân, cũng như nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới.

Sỹ Bắc