Đông Sơn nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Đông Sơn đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, trong đó có tiêu chí giao thông nông thôn đang được cấp ủy, chính quyền, các ban ngành và nhân dân tập trung thực hiện.

Gia đình ông Trần Văn Huệ, xóm 3, xã Đông Sơn đang cùng mọi người trong xóm tích cực làm đường. Vừa qua, lối tự quản của ông đã tự họp bàn, tự đóng góp tiền của và tự làm đường giao thông, mở rộng đường đi lối xóm. Nhờ đó, con đường nhỏ hẹp trước đây nay đã rộng 3 mét và có mương thoát nước.

ntm1

Bà con nhân dân Đông Sơn đang khấn trương hoàn thành các tuyến giao thông thôn xóm.

Với chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, các xóm của xã Đông Sơn đều phân lối cho tổ tự quản để làm đường giao thông. Cách làm này thể hiện sự công khai, minh bạch và người dân có thể tự kiểm tra chất lượng đường đi của mình. Bên cạnh tiêu chí xây dựng giao thông, các nhà văn hóa xóm cũng được đóng góp và xây dựng lại khang trang, đảm bảo chỗ cho người dân đến tham gia sinh hoạt. Trong năm 2016, xóm 7, xã Đông Sơn được cấp thêm 150 tấn xi măng và làm lại mới 1,2km đường bê tông. Tạo thuận lợi cho bà con đi lại. Nhờ đó, chủ trương xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình ủng hộ.

ntm

Các nhà văn hóa xóm đang được khẩn trường hoàn thành xây dựng

Hiện nay, xã Đông Sơn đã hoàn thành các 16/19 tiêu chí. Trong 6 tháng đầu năm 2016, xã cấp1000 tấn xi măng cho các xóm, huyện cấp về 400 tấn.  Cùng với đó, các ban ngành đoàn thể xã và các thành viên trong ban chỉ đạo nông thôn mới đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và con nhân dân thực hiện tốt chủ trương xây dựng nông thôn mới. Triển khai xây dựng nhà văn hóa đa chức năng tại khuôn viên UBND xã, xây dựng nhà văn hóa xóm 8 và tu bổ khuôn viên, bổ sung cơ sở vật chất các nhà văn hóa xóm. Các công trình giao thông nông thôn được làm mới 1,4 km.

ntm11

Con đường mới đang được hoàn thành

Với chủ trương xây dựng nông thôn mới thực hiện có hiệu quả, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, xã Đông Sơn đang có những bước phát triển. Các tiêu chí nông thôn mới đang ngày càng xây dựng hoàn thiện. Tin rằng, với sự đồng lòng của Đảng ủy và nhân dân xã Đông Sơn, xã sẽ về đích nông thôn mới để nâng cao đời sống cho nhân dân.

Thúy Hằng