Đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch HĐND huyện tiếp xúc cử tri Đại Sơn

Chiều ngày 11/6, Đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch HĐND huyện  và các đại biểu tổ bầu cử số 4 đã về tiếp xúc cử tri xã Đại Sơn.

cutridaison2

Cử tri xã Đại Sơn kiến nghị

Tại buổi tiếp xúc đã có 14 lượt ý kiến liên quan đến nhiều vấn đề cử tri quan tâm đó là việc  cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân còn chậm, gây phiền hà, tình hình rác thải gây ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết, UBND huyện và UBND xã chưa quan tâm xây dựng các khu vui  chơi cho trẻ em, hệ thống đường điện và giao thông ở xã Đại Sơn nhiều nơi xuống cấp ảnh hưởng đến đời  sống nhân dân.

cutridaison

Các đại biểu tham dự

Cử tri Đại Sơn đề nghị cấp trên cần quan tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp cho người nông dân, UBND huyện cần phối hợp để thực hiện việc cắm mốc địa giới hành chính giữa huyện Yên Thành và Đô Lương.

cutridaison1

Đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch HĐND huyện giải trình các vấn đề cử tri Đại Sơn quan tâm

Đồng Chí  Nguyễn Công Châu đã giải trình các ý kiến của cử tri và tiếp thu các kiến nghị để trình HĐND huyện giao các ban , ngành xem xét giải quyết.

                                                                                      Hồng Sơn