Đồng chí Ngọc Kim Nam- Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tuyến đường Khuôn – Đại Sơn

Thực hiện chương trình xã hội hóa về công tác đầu tư xây dựng các tuyến giao thông trên địa bàn huyện, vừa qua Doanh nghiệp tư nhân xe Buýt Khanh Quỳnh đã đầu tư, nâng cấp tuyến đường Khuôn – Đại Sơn.

IMG_3118

Tuyến đường Khuôn – Đại Sơn

Tuyến đường Khuôn – Đại Sơn đoạn từ Thượng Sơn đến Đại Sơn có chiều dài 11 km, do lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông với mật độ lớn nhưng đường hẹp và bị xuống cấp gây ảnh hưởng đến trật tự ATGT.

IMG_3121

Xe buýt Khanh Quỳnh

Để khắc phục tình trạng này, được sự đầu tư của UBND huyện và UBND tỉnh, Doanh nghiệp tư nhân Khanh Quỳnh đã đóng góp kinh phí 300 triệu đồng để tu sửa, nâng cấp. Tổng kinh phí sửa chữa tuyến đường là 900 triệu đồng. Đây là công trình xã hội hóa đầu tư giao thông đầu tiên của huyện Đô Lương được Doanh ngiệp tư nhân Khanh Quỳnh tham gia. Hiện nay, đơn vị thi công đang nâng cấp, tu sửa tuyến đường qua địa bàn xã Đại Sơn, Trù Sơn và Hiến Sơn.

IMG_3117

Đồng chí Ngọc Kim Nam kiểm tra việc nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Khuôn – Đại Sơn

Qua kiểm tra, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao tinh thần đóng góp của Doanh nghiệp tư nhân Khanh Quỳnh trong việc nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Khuôn – Đại Sơn đoạn từ xã Đại Sơn về Thượng Sơn. Đồng chí yêu cầu việc thi công phải đảm bảo chất lượng và ATGT.

Bài, ảnh: Hữu Hoàn