Doanh nghiệp Đô Lương-1 năm nỗ lực vượt khó

Năm 2020 đánh dấu là 1 năm đầy khó khăn đối với doanh nghiệp, trong đó có hàng trăm doanh nghiệp ở Đô Lương.  Tuy nhiên, nhờ sự đổi mới trong sản xuất kinh doanh, linh hoạt trong cơ chế thị trường và năng động trong vận hành các nguồn lực các doanh nghiệp ở Đô lương vẫn duy trì hoạt động ổn định, tạo thêm việc làm cho người lao động; đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.