Đoàn thanh niên Đô Lương “Đồng hành cùng nông dân diệt ốc bươu vàng”

Vụ Xuân năm nay, huyện Đô Lương gieo cấy trên 8000 ha lúa. Tuy nhiên, nhiều cách đồng đã xuất hiện ốc bươu vàng hại lúa. Tại cánh đồng lúa ở các xã: Quang Sơn, Hiến Sơn, Đặng Sơn, Yên Sơn, Minh Sơn, Bắc Sơn… mật độ ốc bươu vàng từ 20 đến 30 con/m2, đặc biệt có nhiều nơi mật độ lên đến hàng trăm con/m2.

11

Một nhóm đoàn viên thanh niên Đô Lương bắt ốc bươu vàng

Tính đến sáng ngày 13/2, các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện đã tổ chức 16 buổi ra quân bắt ốc bươu vàng, thu được gần 1,1 tấn ốc. Ngay trong sáng ngày 13/2, đoàn thanh niên xã Hiến Sơn- Đô Lương đã bắt được 152 kg ốc bươu vàng.

33

Tốp bạn trẻ cùng khoe “chiến lợi phẩm” thu được.

Việc đồng hành cùng bà con nông dân bắt ốc bươu vàng của đoàn viên thanh niên Đô Lương đã góp phần bảo vệ cho cây lúa sinh trưởng phát triển, nhằm đảm bảo năng suất và sản lượng lúa vụ Xuân 2020.

                                                                        Tin và ảnh:  Ngọc Phương