Đô Lương: Tọa đàm về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Chiều ngày 9/7/2019, UBND huyện Đô Lương và Sở tư pháp Nghệ An tổ chức buổi tọa đàm về các giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên. Tham dự buổi tọa đàm gồm thành viên hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện, các xã thị trấn, trường học và đoàn thanh niên. Đồng chí Phạm Thành Chung – Phó giám đốc Sở tư pháp, Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương chủ trì buổi tọa đàm. 

a1

Các đại biểu tham dự

Thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Nghệ an giai đoạn 2017-2020”, Sở tư pháp đã triển khai điểm trên 4 huyện để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng. Ngoài việc đổi mới đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp như tọa đàm, tập huấn thì các hoạt động đem lại hiệu quả cao như: sân khấu hóa, thi trắc nghiệm, thi trực tuyến, thi viết. Biên soạn, phát hành cấp miễn phí hàng nghìn tờ rơi, cuốn tập san Pháp luật và đời sống tới cơ sở. Duy trì và thành lập nhiều mô hình câu lạc bộ pháp luật.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi về các mô hình, cách làm hay như: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức đoàn thanh niên  trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên. Giải pháp nâng cao chất lượng cho thanh thiếu niên là lao động tự do, sinh sống trên địa bàn; Vai trò của lực lượng công an trong phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh…

a2

Huyện đoàn Đô Lương tham luận một số ý kiến tại hội nghị

Các ý kiến phát biểu tại tọa đàm đều cho rằng việc xây dựng các mô hình PBGDPL cho thanh, thiếu niên phải xuất phát từ nhu cầu, địa bàn và phải lấy đối tượng thanh, thiếu niên làm trung tâm, đảm bảo tính hiệu quả, tính ổn định và bền vững của các mô hình, tránh tính hình thức, theo phong trào, hoạt động không hiệu quả.

a3

Ông Phạm Thành Chung – Phó giám đốc Sở tư pháp kết luận tại hội nghị. Ảnh: Huy Khôi

Kết luận buổi tọa đàm, ông Phạm Thành Chung – Phó giám đốc Sở tư pháp đã khẳng định vai trò quan trọng, sự cần thiết của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên. Việc nghiên cứu, áp dụng, nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên có hiệu quả là giải pháp quan trọng góp phần đổi mới, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, từ đó nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của thanh, thiếu niên. Các mô hình PBGDPL cho thanh, thiếu niên có hiệu quả được giới thiệu tại Tọa đàm là cơ sở để sở Tư pháp nghiên cứu, xây dựng tài liệu để giới thiệu, nhân rộng ở các địa phương trong thời gian tới.

                                                                             Huy Khôi