Đô Lương tổ chức phát động toàn dân ra quân làm giao thông, thủy lợi, vệ sinh môi trường gắn với chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Sáng ngày 11/10, huyện  Đô Lương tổ chức phát động toàn dân ra quân làm giao thông, thủy lợi, vệ sinh môi trường gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Tham dự có đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Trung Thành – Phó CT UBND huyện và 1000 cán bộ, nhân dân, học sinh xã Lam Sơn .

a1

Gần 1000 cán bộ, nhân dân và học sinh xã Lam Sơn dự lễ ra quân làm giao thông thủy lợi

Năm 2017, huyện Đô Lương đã tổ chức ra quân làm giao thông thủy lợi đạt kết quả cao với khối lượng đào đắp làm giao thông thủy lợi đạt 599.000 m3, huy động 177.000 ngày công, nạo vét 104.000 kênh mương, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và giao thông cho nhân dân.

a5

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện đánh trống phát động.

Năm 2018 Đô Lương tập trung ra quân làm giao thông thủy lợi với mục tiêu đề ra đó là:  Nâng cấp hệ thống giao thông, gắn với chỉnh trang bờ vùng, bờ thửa, xây dựng hệ thống kênh mương tưới tiêu, tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét thông thoáng hệ thống kênh tiêu nước. Hoàn thiện hệ thống giao thông thủy lợi theo tiêu chí nông thôn mới và tu sửa các công trình bị hư hỏng xuống cấp do mưa lũ gây ra.

a3

Bà con nông dân Lam Sơn ra quân nạo vét kênh mương nội đồng

Thời gian phát động từ ngày 11/10 đến 30/12/2018, tất cả các xã , thị đều huy động nhân dân thực hiện các công trình giao thông thủy lợi và vệ sinh môi trường.

a4

Người dân Lam Sơn tích cực tham gia làm giao thông thủy lợi nhân ngày 16/10. Ảnh: Hữu Hoàn

Ngay sau lễ ra quân xã Lam Sơn đã huy động nhân dân tổ chức nạo vét hệ thống kênh mương tưới nước và đào đắp các tuyến giao thông trên địa bàn toàn xã .

Hữu Hoàn