Đô Lương tổ chức hội nghị tập huấn tổng điều tra kinh tế năm 2021

Sáng ngày 19/2, huyện Đô Lương tổ chức hội nghị tập huấn tổng điều tra kinh tế năm 2021. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện.

a7

Các đại biểu tham gia hội nghị đều thực hiện đúng quy định phòng chống dịch Covid – 19.

Nội dung của buổi tập huấn bao gồm: phương án tổng điều tra kinh tế năm 2021; quy trình thu thập thông tin, quy trình chọn mẫu đối với doanh nghiệp, hợp tác xã; giải thích nội dung và cách ghi phiếu toàn bộ; ghi phiếu lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và vốn đầu tư; giới thiệu phần mềm thu thập thông tin doanh nghiệp; giới thiệu quy trình, nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu cá thể; chọn mẫu cá thể; giới thiệu phần mềm thu thập thông tin cơ sở tôn giáo; giới thiệu phần mềm thu thập thông tin sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ; công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát tổng điều tra kinh tế…

a44

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hữu Hoàn.

Chương trình tập huấn nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu. Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các chỉ tiêu thống kế khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia. Cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế – xã hội.

a5555

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các đại biểu cần tập trung nắm rõ, thực hiện đúng, đủ công tác điều tra để tránh sai sót, nhằm điều tra đạt hiệu quả.

Thúy Hằng.