Đô lương thu ngân sách năm 2020 đạt 382 tỷ đồng vượt chỉ tiêu 151%

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 và lũ lụt kéo dài nền kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, UBND huyện Đô lương, sự nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh chống thất thu  của chi cục Thuế Sông Lam 1, thu ngân sách trên địa bàn Đô Lương đạt và vượt chỉ tiêu cao.

a3

Các đồng chí lãnh đạo huyện thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu ngân sách.

 Theo số  liệu của chi cục thuế Sông Lam 1, đến tháng hết tháng 12/2020 , huyện Đô lương thu ngân sách đạt 382,6 tỷ đồng , vượt chỉ tiêu pháp lệnh nhà nước giao 151%. Chỉ tiêu này vượt xa so với năm 2019 là 160 tỷ đồng. Trong đó thuế Công thương nghiệp – Dịch vụ – Ngoài quốc doanh đạt 48,8 tỷ đồng, thu phí sử dụng đất đạt 240 tỷ đồng , vượt chỉ tiêu giao  trên 150 tỷ đồng.

Kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2020 của huyện Đô Lương  đạt cao đẽ thể hiện sự tập trung chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và ngành thuế, đồng thời khẳng định phục hồi kinh tế của các doanh nghiệp  và đời sống của nhân dân.

a4

Trung tâm Thương mại kết hợp chợ truyền thống sắp sửa đưa vào hoạt động góp phần thu ngân sách vào địa bàn. Ảnh: Hữu Hoàn.

Năm 2021, huyện Đô Lương tập trung thực hiện đồng bộ công thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu, đồng thời đẩy mạnh công tác  chống thất thu trên các lĩnh vực và tăng cường công tác kiểm tra xử  lý vi phạm trên lĩnh vực thuế các loại.

Hữu Hoàn