Đô Lương thu hút nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách

Luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, Đô Lương đang trở thành điểm hấp dẫn trong lĩnh vực thu hút đầu tư. Đặc biệt trên địa bàn triển khai nhiều dự án lớn, trong đó có dự án đầu tư nghìn tỷ đồng hoạt động rất hiệu quả và tạo ra động lực phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Qua đó góp phần tăng nguồn thu ngân sách địa phương, giải quyết nguồn lao động và nâng cao đời sống kinh tế cho người dân.