Đô Lương tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong 2 ngày 14-15/8/2020. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, góp phần vào thành công Đại hội thời gian qua, công tác tuyên truyền Đại hội được Đô Lương tập trung thực hiện tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân hướng về Đại hội.

b5

Khu vực Trung tâm huyện. Ảnh Hữu Hoàn

Đảng bộ xã Thượng Sơn có 11 chi bộ với trên 340 Đảng viên, ngay sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng bộ xã, cấp ủy chính quyền đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXI bằng nhiều hình thức hiệu quả và tích cực như tuyên truyền trong các hội nghị sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ; pa nô-áp phích, tuyên truyền trên hộ thống truyền thanh.

b7

Nhà Văn hóa huyện điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hoàng Phi

 Bên cạnh đó, xã đã đầu tư lắp mới các cụm cổ động, băng rôn và hàng chục băng dọc tại khu dân cư. Đồng thời vận động 100% nhân dân treo cờ Đảng, cờ tổ quốc.

Công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng góp phần tổ chức thành công Đại hội, do đó hoạt động tuyên truyền được thực hiện sôi nổi từ huyện đến các xã, thị trấn, tổ dân cư. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, nhất là hệ thống Phát thanh- Truyền hình, trang thông tin điện tử của huyện, đài phát thanh của xã.

b2

Các tuyến đường được treo băng cờ, khẩu hiệu rực rỡ để chào mừng Đại hội. Ảnh Hữu Hoàn.

Tuyên truyền về các tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, phong trào thi đua sôi nổi, công trình trọng điểm chào mừng đại hội đảng các cấp… Từ đó, giúp nhân dân trên địa bàn huyện củng cố niềm tin vào Đảng, góp sức xây dựng phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

b11

Bộ mặt đô thị ở Đô Lương ngày càng khởi sắc. Ảnh Hoàng Phi

Để làm tốt công tác tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Tuyên giáo huyện ủy đã làm tốt công tác định hướng, hướng dẫn công tác tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, truyền hình; lồng ghép tuyên truyền trực tiếp tại các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đảng và bằng nhiều hình thức cổ động trực quan…

b1

Không khí chuẩn bị Đại hội thực sự sôi động. Ảnh Hữu Hoàn.

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện hình huyện xây dựng và đưa nhiều tin, bài, phóng sự về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp;  công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội; những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa – Xã hội, Quốc phòng – An ninh, công tác xây dựng Đảng. Phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Đồng thời dựng các cụm panô Pa nô, treo hàng trăm băng rôn và cắm hơn 1.000 cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, hồng kỳ tại các khu vực trung tâm.

11

Các đồng chí lãnh đạo huyện kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đô Lương. Bằng việc tập trung tuyên đã giúp cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI.

b3

Công tác tuyên truyền trực quan được quan tâm thực hiện.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                                             Huy Khôi – Hoàng Phi