Đô Lương tập trung trồng chăm sóc cây rừng vụ Xuân.

Cùng với việc trồng cây đầu xuân, hiện nay, nhiều gia đình trên địa bàn huyện Đô Lương đang tập trung trồng và chăm sóc cây rừng. Việc làm này đã được người dân các xã có rừng tập trung triển khai thực hiện.

Gia đình ông Phan Văn Chất ở xóm 3, xã Giang Sơn Tây có hơn 2,4ha đất lâm nghiệp. Vốn đã có kinh nghiệm trồng rừng từ 7 năm nay, ông Chất cho biết, gia đình trồng keo sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trồng rừng thời điểm đầu vụ xuân cần chú ý cây giống, đảm bảo kỹ thuật cây sẽ phát triển nhanh. Chính vì vậy, ngay sau khi thu hoạch lứa keo trước tết, ông đã huy động 10 lao động để trồng rừng vụ Xuân.

31

Người dân Giang Sơn Tây tập trung hoàn thành cây vụ Xuân

Hiện nay, các xã có rừng trên địa bàn huyện Đô Lương cũng đang tập trung vận động bà con nông dân trồng rừng vụ Xuân. Là một xã miền núi, Hồng Sơn luôn tận dụng vốn đất đồi để trồng keo. Xã Hồng Sơn hiện có tổng diện tích 526 ha rừng. Bình quân 1 ha rừng cho thu nhập khoảng 60 triệu đồng.

32

Năm 2020 Đô Lương phấn đấu trồng 750 ha rừng nguyên liệu.

Tại công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đô Lương đang tiến hành chăm sóc và ươm cây giống. Hiện công ty đang có hơn 30 vạn cây keo ươm tại nhà, 3 nghìn cây các loại khác như: xà cừ, sấu, sao đen…. Nắm bắt nhu cầu thị trường nên năm nay công ty tập trung ươm keo dâm cành nhằm tăng giá trị kinh tế, mỗi cây keo dâm cành bán với giá 800 đồng. Ước tính 1 năm công ty ươm hơn 2 triệu cây giống phục vụ nhân dân trồng rừng vụ Xuân.

33

Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Đô Lương đảm bảo nguồn giống cho trồng rừng

Trong những năm qua. Đô Lương là một trong những huyện có phong trào trồng rừng mạnh, đưa diện tích phủ xanh trên 46% diện tích rừng. Từ phát triển trồng rừng mạnh đã góp phần cải thiện môi trường, chống biến đổi khí hậu, đặc biệt là nâng cao thu nhập cho người dân.

Thuý Hằng