Đô Lương tập trung phòng trừ sâu bệnh đạo ôn

Vụ xuân năm nay, Đô Lương  gieo cấy hơn 8000 ha lúa. Hiện nay, do điều kiện thời tiết ấm, ẩm độ không khí cao thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng tốt nhưng cũng là điều kiện thích hợp cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại. Để hạn chế sâu bệnh gây hại, Trạm Bảo vệ thực vật huyện đã đưa ra những khuyến cáo để bà con nông dân chủ động phòng trừ.

22

Người dân thường xuyên kiểm tra tình hình sâu bệnh

Qua kiểm tra thực tế trên đồng ruộng cho thấy, một số diện tích lúa  ở các xã  như Hiến Sơn, Văn Sơn, Thượng Sơn….bị bệnh đạo ôn gây hại. Các giống lúa bị nhiễm chủ yếu là: AC5, TBR25,… với tỷ lệ phổ biến từ 3- 5%, các điểm cục bộ dịch xuất hiện từ 5-10%. Theo đánh giá của Trạm Bảo vệ thực vật huyện, hiện nay Đô Lương có 48 ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn, trong đó nhiễm đạo ôn nặng là 0,5 ha, nhiễm trung bình 2,5 ha.

33

Bệnh đạo ôn đã bắt đầu xuất hiện trên lúa xuân ở Đô Lương

Với điều kiện thời tiết phức tạp, bệnh đạo ôn sẽ phát sinh và gây hại trên diện rộng. Trong thời gian này, bà con nông dân cần tích cực bám sát đồng ruộng và thực hiện đúng khuyến cáo của Trạm Bảo vệ thực vật huyện, tăng hiệu quả phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho các trà lúa, góp phần bảo đảm năng suất, sản lượng vụ xuân 2020.

 

 

Bài và ảnh Thúy Hằng