Đô Lương tập huấn phòng chống các bệnh nguy hiểm và các bệnh truyền nhiễm ở người năm 2020

Sáng ngày 22/5, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Trung tâm Y tế huyện Đô Lương phối hợp với phòng y tế mở lớp tập huấn phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và các bệnh truyền nhiễm ở người.

44

100 đại biểu tham dự tập huấn.

Tại buổi tập huấn các học viên được giảng viên trao đổi các nội dung trong công tác phòng chống dịch, các kỹ năng truyền thông trong công tác phòng chống dịch, tìm hiểu luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, tăng cường công tác nâng cao nhận thức về tính chất nguy hiểm, đường lây truyền, cách phòng bệnh,các triệu chứng và xử lý dịch, truyền tải các nội dung nâng cao trách nhiệm về thực hiện vệ sinh môi trường ,xóm,vệ sinh công sở, công trường, nhà máy, trường học đến vệ sinh gia đình, cá nhân , cách giám sát phát hiện sớm ca bệnh mắc đầu tiên, cách xử lý những trường hợp nghi ngờ bệnh dịch

Thông qua tập huấn các học viên được củng cố nâng cao năng lực trong công tác giám sát phát hiện bệnh ở cơ sở, nắm vững kỹ năng truyền thông trong công tác phòng chống dịch nhằm nâng cao nhận thức hành vi của người dân trong công tác phòng chống dịch.

Nguyễn Thị Xuân