Đô Lương: Tập huấn nghiệp vụ công tác trẻ em và bình đẳng giới

Sáng 13/12, UBND Đô Lương phối hợp với Sở LĐTB và XH tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác trẻ em và bình đẳng giới năm 2019. Tham gia lớp tập huấn có gần 200 học viên là  lãnh đạo, cán bộ chính sách, dân số, y tế, đoàn thanh niên, hội phụ nữ của 33 xã, thị trấn.

11

Tập huấn nghiệp vụ công tác trẻ em và bình đẳng giới.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được tiếp thu các nội dung: Chính sách pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Trách nhiệm của cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em cấp huyện, xã, xóm; Các chương trình bảo vệ trẻ em;  phòng chống xâm hại và bạo lực trẻ em. Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Tổng quan quy định pháp luật bình đẳng giới… Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ là mục đích của lớp tập huấn năng lực quản lý nhà nước về công tác trẻ em và bình đẳng giới.

22

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác trẻ em và bình đẳng giới. Ảnh: Lê Hoàn

Đây là những kiến thức quan trọng, giúp cho đội ngũ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý nhà nước về trẻ em và bình đẳng giới./.

                                                              Lê Hoàn