Đô Lương kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Chiều ngày 30/7, Huyện ủy Đô Lương tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020). Tham dự có đồng chí Lê Minh Giang – Phó Bí thư thường trực Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Hoàng Văn Hiệp – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Huyện và các đồng chí lãnh đạo ban tuyên giáo qua các thời kỳ.

4

Các đại biểu tham dự. Ảnh Hoàng Phi

Tại buổi lễ các đại biểu đã ôn lại truyền thống xây dựng, trưởng thành , phát triển và những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng trong suốt 90 năm qua kể từ khi Đảng mới ra đời lãnhđạo nhân dân đánh đổ thực dân phong kiến, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc và xây dựng tổ quốc không ngừng phát triển đáp ứng công tác tuyên truyền định hướng xã hội.

3

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện khai mạc.

Trong suốt chặng đường vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng có sự đóng góp tích cực của Ban tuyên giáo Huyện ủy và ban tuyên giáo các xã, Thị Trấn đã thể hiện tính chủ động, tính chiến đấu, vai trò đi trước, mở đường cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển.

7

Đồng chí Nguyễn Công Nhuần – Nguyên bí thư Huyện ủy, Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo phát biểu tại buổi lễ.

Hiện nay, số lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo trên địa bàn huyện Đô Lương ngày càng lớn mạnh với hơn 50 người, 33 ban tuyên giáo Đảng ủy, các xã, Thị trấn với 150 người và lực lượng báo cáo viên cơ bản đáp ứng  yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

22

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó Bí thư thường trực Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Lê Minh Giang – Phó Bí thư thường trực Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của Ban Tuyên giáo huyện ủy và Ban tuyên giáo xã, thị trong suốt 57 năm qua. Ban tuyên giáo các cấp đã làm tốt công tác tư tưởng của Đảng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm tuyên giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên giáo. Đồng chí bày tỏ mong muốn Ban tuyên giáo huyện và xã thị thực hiện tốt chức năng, định hướng chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và quan tâm phát hiện những điểm mới trong đời sống xã hội. Nâng cao chất lượng tham mưu trên lĩnh vực của mình để góp phần xây dựng huyện Đô Lương phát triển, vững chắc và toàn diện.

1

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó Bí thư thường trực Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Hải. Ảnh Hữu Hoàn

Nhân dịp này, đồng chí Lê Minh Giang – Phó Bí thư thường trực Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã trao kỷ niệm chương Ban tuyên giáo Trung ương cho đồng chí Nguyễn Thị Hải – Cán bộ BTG Huyện ủy.

Hữu Hoàn