Đô Lương kiểm tra tình hình dịch tả Lợn Châu phi.

Để ngăn chặn tình hình dịch tả Lợn Châu Phi đang có diễn biến phức tạp, lây lan nhanh, sáng ngày 5/10, ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Đô Lương đã triển khai nhiều biện pháp. Trong đó kiểm tra các chợ và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán thịt lợn trong vùng có dịch.

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – PCT UBND huyện và đoàn công tác kiểm tra tại chợ Thái Sơn

Qua kiểm tra cho thấy, cơ bản các chợ ở Đô Lương không có các hộ kinh doanh và người dân giết mổ, buôn bán thịt lợn. Đây là việc làm thể hiện ý thức của người dân trong việc thực hiện quy định đối với vùng có dịch tả Lợn Châu Phi.

Đến nay, Đô Lương có 31/33 xã, thị trấn có dịch tả Lợn Châu Phi. Tổng số lợn mắc bệnh đã tiêu hủy 5224 con, tổng trọng lượng tiêu hủy 247.568kg.

2

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – PCT UBND huyện kiểm tra tại chợ Thượng Sơn

UBND huyện Đô Lương đang tập trung chỉ đạo tất cả các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện các biện pháp dập dịch. Tuyệt đối không được vận chuyển, buôn bán thịt lợn trong vùng có dịch tả lợn Châu Phi . Đồng thời kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Hữu Hoàn