Đô Lương khẩn trương chuẩn bị năm học mới

Cùng với cả nước, các trường học trên địa bàn huyện Đô Lương sẽ khai giảng năm học mới 2019 – 2020 vào ngày 5/9. Hiện nay các địa phương và các trường học đang tập trung làm tốt mọi công tác chuẩn bị để bước vào năm học mới đạt kết quả cao.