Đô Lương: Hiệu quả bước đầu từ mô hình mạ khay, cấy máy

Tiết kiệm lượng thóc giống, giảm chi phí, nhân công và thời gian gieo cấy. Đồng thời nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất lúa, đó là những kết quả  bước đầu từ việc áp dụng mô hình mạ khay, cấy máy được trạm Khuyến nông huyện Đô Lương triển khai tại xóm 7 xã Tràng Sơn( huyện Đô Lương)

01

Khay mạ

Ông Phạm Viết Chiến, một trong 48 hộ tham gia mô hình ứng dụng mạ khay và máy cấy cho biết:  Mấy năm trước, vào mùa vụ gieo cấy không có người làm, nên gia đình ông phải đôn đáo tìm người cấy thuê. Vụ hè thu năm nay, Trạm khuyến nông huyện đưa mô hình mạ khay, máy cấy vào thí điểm, gia đình ông đã tham gia với diện tích gần 2 sào.

11

Người nông dân đang sử dụng máy cấy

Còn ông Nguyễn Cảnh Bưởi, tham gia mô hình với 7 sào chủ yếu giống QP5. Ông Bưởi cho biết: Với cách làm này gia đình ông đã chủ động được thời vụ.  Chất lượng cây mạ được đảm bảo, thời gian sinh trưởng giai đoạn mạ ngắn, bộ rễ không bị tổn thương, cây mạ non khỏe, rút ngắn giai đoạn bén rễ, khả năng đẻ nhánh khỏe, tập trung. Khi sử dụng máy cấy, mật độ cây lúa đạt đồng đều rất cao. Vì vậy, tạo sự đồng đều và thông thoáng trên ruộng lúa, giảm được sâu bệnh.

3333

Cán bộ khuyến nông đang kiểm tra lúa.

Mô hình ứng dụng mạ khay và máy cấy được Đô Lương triển khai vụ hè thu năm 2018, với diện tích 5 ha tại vùng Đồng Lều, với 48 hộ xóm 7 xã  Tràng Sơn tham gia.  Mô hình sử dụng giống lúa QP 5 trình diễn, phân bón NPK và sử dụng 14 khay mạ /sào, ước tính cho năng xuất đạt trên 60 tạ/ha. Quá trình triển khai gieo mạ khay tự động và cấy bằng máy cho thấy lúa phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, sức đề kháng sâu bệnh tốt. Khắc phục tình trạng phụ thuộc vào thời tiết, giảm chi phí cho khâu gieo mạ, đặc biệt là giảm ngày công lao động. Đối với cấy bằng máy với công xuất cấy 1,5 ha/ngày tương đương với 35 đến 40 người cấy bằng tay.

222

Mô hình mạ khay. máy cấy đạt suất ước đạt năng suất 60 tạ/ha. Ảnh: Lê Hoàn

Có thể nói, mô hình ứng dụng mạ khay và máy cấy và sử dụng phân bón NPK được triển khai tại Đồng Lều xã Tràng Sơn đã và đang mang lại những hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Đây là mô hình mang tính khả thi cao, nếu được áp dụng và nhân rộng trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện cho huyện Đô Lương hình thành các vùng tập trung sản xuất lúa theo hướng sản xuất hàng hóa và phát triển bền vững./.

 

Lê Hoàn