Đô Lương đưa nhiều giống lúa mới năng suất cao

 Đô Lương là địa phương có diện tích lúa lớn với 8000 ha. Ðể nâng cao chất lượng lúa gạo, trong thời gian qua, huyện đã đưa nhiều giống lúa  mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất và hướng dẫn người dân nâng cao kỹ thuật canh tác. Nhờ lựa chọn các giống lúa phù hợp với điều kiện khí hậu, thời gian sinh trưởng ngắn để tạo ra sản xuất hàng hóa, đem lại nguồn thu nhập cho người nông dân.

Huy Khôi – Kim Tới